Sexton 25 Pdr SP gun

Kolejnym miejscem na trasie jest mała miejscowość Ver-sur-Mer. W samym centrum miasteczka, gdzie drogę D514 przecina mniejsza D112, stoi dumnie samobieżna haubicoarmata Sexton wyposażona w działo 25-funtowe (87,6mm). Z tabliczki możemy dowiedzieć się, że haubicoarmata Sexton upamiętnia majora Roberta Kilna i brytyjskich żołnierzy, którzy wylądowali na plaży w Ver-sur-Mer. Sexton został ustawiony z inicjatywy jego syna dr Matthew Kilna.

 

 

Tuż przy cokole ustawione są sanie amunicyjne „Morświn” (Porpoise Ammunition Carrier). Używane były do transportu dodatkowej amunicji dla pojazdów na wypadek, gdyby zabrakło amunicji, zanim dodatkowe ładunki zostaną wyniesione na brzeg.